BE YOU BE BAIA BE GREEN

Baia Holiday zawsze zwracała uwagę na środowisko i ta ekologiczna wizja znajduje odzwierciedlenie również w naszym Camping Village Cavallino.
Aby nadal wspierać rozwój zrównoważonej turystyki, uruchomiliśmy szereg działań na rzecz ludzi, planety i dobrobytu.
Ponadto, aby zabezpieczyć i zachować wspaniałe siedlisko obszarów przyrodniczych, na których zlokalizowane są nasze obiekty oraz wesprzeć lokalną społeczność, wprowadziliśmy „Wkład środowiskowy”: jest on naliczany od kwoty pobytu i w całości przeznaczony jest na finansowanie działania na rzecz zrównoważonego rozwoju środowiska.

Natura jest integralną częścią naszego wyobrażenia o wakacjach. Za to ją szanujemy.
Jeśli chcesz przeżyć wyjątkowe i ekologiczne wakacje, możesz na nas liczyć.

ZRÓWNOWAŻONE DZIAŁANIA

zastosowane w Camping Village Cavallino

accessibilità e inclusione sociale

Dostępność i włączenie społeczne

 • Domki mobile home Baia 4 All , przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo
 • Wszystkie obiekty komercyjne posiadają architektoniczne wejście bez barier
 • Krzesło i chodnik umożliwiający wejście do wody
 • Windy dostępne w spa i barze
 • Sprzeciwiamy się wszelkim formom przemocy, molestowania, dyskryminacji ze względu na wiek, płeć, niepełnosprawność, pochodzenie etniczne, religię, orientację seksualną, status ekonomiczny lub z innych powodów
edilizia sostenibile

Zrównoważona architektura

 • Obiekty zaprojektowane z zachowaniem spójności z lokalną architekturą
 • Stosowanie materiałów przyjaznych środowisku (klasa A) i powłok termoizolacyjnych w nowych budynkach w celu zmniejszenia zużycia
 • Zajętość terenu jest prawie równa 0, w rzeczywistości zakwaterowanie na kempingu jest prawie w całości usuwalne
 • Obecność paneli słonecznych w nowych budynkach, takich jak i w wapratmentach
 • Wybór urządzeń klasy A
Efficienza energetica

Efektywność wykorzystania zasobów wody i energii

 • Panele fotowoltaiczne do produkcji ciepłej wody i prądu, zamontowane w 3 łazienkach centralnych, nad spa i nad hotelem
 • Pojemniki na wodę deszczową do nawadniania terenów zielonych i ponownego wykorzystania w toaletach
 • Zastosowanie reduktorów przepływu w kranach i prysznicach w celu zwalczania marnowania wody
 • Toaleta oszczędzająca wodę
 • Spa z automatyczny systemem w celu optymalizacji zużycia wody i energi
Tutela ambientale

Ochrona środowiska

 • Ochrona różnorodności biologicznej
 • Ochrona dziedzictwa drzewnego: wyjątkowych drzew oraz roślin zarejestrowanych i rodzimych
 • Ograniczenie hałasu dzięki decentralizacji parkingów i zakazowi hałasu w godzinach odpoczynku
 • Zrównoważona mobilność poprzez wykorzystanie pojazdów zeroemisyjnych takich jak ciuchcia elektryczna dla gości oraz samochody elektryczne do przemieszczania personelu w obrębie obiektu
 • Wypożyczalnia rowerów typu muscle bike lub e-bike oraz informacje o trasach rowerowych
 • Prawidłowa utylizacja odpadów, wyspy ekologiczne, kosze na wybiegu dla psów do zbierania odchodów oraz pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów w różnych kolorach dla ułatwienia różnicowania
 • Stosowanie materiałów jednorazowych nadających się do recyklingu
 • Produkty czyszczące posiadające oznakowanie ekologiczne, wyposażone w dozowniki.
 • Obecność znaków „edukacyjnych” zwiększających świadomość gości w zakresie kwestii środowiskowych
Contributo alla comunità locale

Wkład w społeczność lokalną

 • Jesteśmy członkami Parku Turystycznego Cavallino Treporti i Assocamping, stowarzyszenia firm zajmujących się zakwaterowaniem na świeżym powietrzu
 • Zachęcamy do zatrudniania lokalnych pracowników, aby wspierać zatrudnienie i lokalny wzrost gospodarczy
 • Promocja wycieczek nad lagunę i zwiedzania dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego tego obszaru
 • Propozycja typowych dań na bazie lokalnych produktów 0km
 • Sprzedaż produktów lokalnych oraz sprzedaż bezpośrednia wyrobów rzemieślniczych
 • Udział gospodarczy w przebudowie Via delle Batterie
 • Dofinansowanie Zielonego Krzyża
 • Sponsor klubu koszykówki Umana Reyer Venezia
 • Organizacja Experience day , inicjatywy umożliwiającej społeczności dostęp do kempingu i korzystanie z usług
Progetti futuri green

Przyszłe projekty

 • Organizacja inicjatyw mających na celu zaangażowanie i podniesienie świadomości gości w zakresie kwestii środowiskowych
 • Inauguracja nowych apartamentów budowanych zgodnie z nowoczesnymi standardami zrównoważonego rozwoju
 • Gospodarstwo, aby wzbogacić nasze dziedzictwo rolnicze i pomóc klientom odkryć na nowo przyjemność życia na świeżym powietrzu i pracę rolnika, obie wartości, które z czasem mogą zostać utracone

NAGRODY

nagrody Camping Village Cavallino

Certyfikat GTC

Przyroda: zielone serce naszych kempingów. Certyfikat GSTC przyznawany jest organizacjom, które we wszystkich swoich działaniach wykazują poważne i ciągłe zaangażowanie w zrównoważony rozwój. We Włoszech Camping Village Cavallino jest drugim kempingiem, który uzyskał ten certyfikat zrównoważonego rozwoju i pierwszym wśród kempingów Baia Holiday Camping Village.

Niebieska Flaga

Cavallino-Treporti: doskonała plaża. Od 2006 roku wybrzeże Cavallino-Treporti nieustannie wywiesza „Błękitną Flagę”, prestiżowe międzynarodowe wyróżnienie, które przyznawane jest znakomitym nadmorskim ośrodkom turystycznym, które wyróżniają się czystością wody w kąpieliskach, jakością oferowanych usług oraz poszanowaniem i zarządzaniem środowiskiem.

Zielona Flaga

Cavallino-Treporti: wielokrotnie nagradzana lokalizacja przyjazna dzieciom. Łagodnie opadająca piaszczysta plaża, wyposażona w parasole i plac zabaw, płytkie i czyste dno morskie oraz obecność sprawnej służby ratowników charakteryzują wybrzeże Cavallino Treporti. Dzięki tym osobliwościom nasze terytorium, położone pomiędzy Górnym Adriatykiem a Północną Laguną Wenecką, również otrzymało w tym roku nagrodę „Zielonej Flagi”.